Lambertus Hortensiuslaan 82
1412 GZ Naarden
Telefoon:  035 69 53 586

Manueel Therapie

Master Manuele Therapie

Als Master in de manuele therapie ben je binnen de fysiotherapie gaan specialiseren binnen één van de specialisaties. Een manueeltherapeut herkent de functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat  - arthrogeen, musculair en neurogeen - en de gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks leven die hiermee samenhangen. Een manueeltherapeut analyseert en interpreteert onderzoeks- bevindingen in relatie tot persoonlijke en externe factoren. Daarbij beheerst een manueeltherapeut specifieke manuele vaardigheden om stoornissen te diagnosticeren én te behandelen.

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.
Meer informatie vindt u in de folder die in de wachtkamer  ligt of bel naar de praktijk en vraag naar:
Erik Ton hij is  opgeleid als Master Manueel therapeut.

LET OP:
Voor manueel therapie wordt een ander tarief gerekend dan de reguliere fysiotherapie. Dit wordt meestal door de verzekering vergoed.