Lambertus Hortensiuslaan 82
1412 GZ Naarden
Telefoon:  035 69 53 586

Sport Revalidatie

Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil voorkeur zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden. De kracht van de sportfysiotherapeut kan vooral liggen in de samenwerking met onder andere de trainer, coach en sportarts.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De therapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel uitmaken van de behandeling. De therapeut traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

sportblessures
andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
blessurepreventie advies
advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast wordt u uitgebreid getest op het Monitored Rehab Systeem.

De sportfysiotherapeut kijkt niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Afspraak maken?

Bel ons: 035 69 53 586
of

mail ons