Lambertus Hortensiuslaan 82
1412 GZ Naarden
Telefoon:  035 69 53 586

Prijslijst

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd.
Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Hebt u besloten geen aanvullende verzekering af te sluiten voor fysiotherapie, dan zult u de kosten daarvoor zelf moeten betalen.

Tarieven Herfkens fysiotherapie 2021
Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor:
• Niet (aanvullend) verzekerde patiënten
• Niet-fysiotherapieverzekerden

Prijslijst Herfkens Fysiotherapie per 1 januari 2021
Fysiotherapie BTW: Geen
code: omschrijving: prijs: per:
 1000 reguliere zitting  37.00  Zitting
 1001 zitting inclusief toeslag uitbehandeling  52.00  Zitting
 1002 zitting inclusief inrichtingstoeslag  42.50  Zitting
 1400 manueeltherapie  48.50  Zitting
 1400 eenmalig consult  67.00  Zitting
 1401 eenmalig consult aan huis  80.00  Zitting
 1402 eenmalig consult in inrichting  71.50  Zitting
 1700 lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen  51.00  Zitting
 1701 lange zitting aan huis  61.25  Zitting
 1702 lange zitting in inrichting  57.10  Zitting
 1850 screening  16.30  Zitting
 1864 intake en screening  52.00  Zitting
 1870 intake en onderzoek na verwijzing  47.00  Zitting
 1871 intake en onderzoek na verwijzing aan huis  62.75  Zitting  
 1872 intake en onderzoek na verwijzing in inrichting  53.00  Zitting  
 1900 rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig  46.00  Zitting  
 1901 rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende  66.00  Zitting  
 1960 niet nagekomen afspraak *  31.00  Zitting  
       


* Indien een afspraak niet binnen 24 uur is afgebeld, zal deze in rekening komen voor de patiënt.
Let op: bij een ingepland uur wordt dit tarief 2x gerekend. (2x 31.00 euro) 

 Wij hebben voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract getekend.

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.

Zie Betalingen